Bedrijfsadministratie Kantoor Zeist B.V.

UW ADMINISTRATIEVE PARTNER IN DE REGIO

Geachte relatie, 

Op maandag 20 mei (Tweede pinksterdag) is ons kantoor gesloten. Uiteraard zijn wij op dinsdag 21 mei om 8:00u weer geopend.

Wij wensen u een fijn pinksterweekend!

Team BaKZBedrijfsadministratie

Uitgebreide rapporten

Voor u als ondernemer staat de onderneming centraal. Iedere dag wordt u geconfronteerd met nieuwe vragen en uitdagingen. Om steeds de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk dat u snel inzicht heeft in de prestaties van uw onderneming. Een goede financiële administratie is hierbij onmisbaar.  

Adviezen

Wij zijn een full service kantoor en dus in staat op vele terreinen te adviseren en zonodig te begeleiden. Het grote voordeel is dat u maar één gesprekspartner heeft. Mochten er grensoverschrijdende fiscale vragen zijn dan beschikken wij over een uitgebreid netwerk van vakbekwame fiscalisten, juristen en assurantietussenpersonen. 

Particulieren

Bedrijfsadministratie Kantoor Zeist staat voor deskundigheid en kwaliteit: of het nu gaat om uw aangifte inkomstenbelasting of het aanvragen van uw zorgtoeslag, wij zijn een aangifte-expert. Wij kunnen een compleet en voordelig pakket aan administratieve en financiële diensten aanbieden.

 • verzorgen aangifte inkomstenbelasting
 • aanvragen en/of wijzigen voorlopige teruggaaf
 • aanvragen en/of wijzigen huurtoeslag
 • aanvragen en/of wijzigen zorgtoeslag
 • aanvragen en/of wijzigen kinderopvangtoeslag
 • aanvragen en/of wijzigen kindgebonden budget
 • bezwaarschriften en/of wijzigen correspondentie met belasting

Bent u een kleine zelfstandige of heeft u bijverdiensten?

Bedrijfsadministratie Kantoor Zeist kan voor u de winstaangifte en jaarrekening verzorgen. Wij verzorgen dan voor u de aangifte inkomstenbelasting met daaraan gekoppeld de winstaangifte. Desgewenst kunnen wij van te voren een vaste prijs met u afspreken!

Ons kantoor werkt uitsluitend met moderne software pakketten waarmee wij te allen tijde inzicht hebben in de door de belastingdienst opgelegde aanslagen.

Belastingaangiften

Wij zijn u graag van dienst bij het verzorgen van de:

 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • dividendbelasting
 • schenkbelasting
 • erfbelasting
 • controle van aanslagen en zonodig bezwaar maken

Vrijwel dagelijks vinden er ontwikkelingen plaats op fiscaal gebied. Ons kantoor is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan daardoor adequaat adviseren en behulpzaam zijn bij het opstellen en indienen van uw aangiften. 

Loonadministratie

De salarisverwerking binnen uw onderneming moet perfect geregeld zijn, zo moeten salarissen op tijd en foutloos uitbetaald worden. Naast de netto betalingen aan uw personeel, dient tevens de afdracht plaats te vinden van de loonheffing en premies werknemersverzekering. De snel veranderende en vaak complexe wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale zekerheid maakt dit niet altijd eenvoudig. Naast kennis is ook gespecialiseerde software nodig.  

Onze standaardwerkzaamheden bestaan uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutatie, periodiek ontvangt u dan van ons:

 • salarisspecificaties
 • de periodieke aangifte loonheffing
 • de periodieke loonjournaalposten
 • betaallijst nettolonen
 • verzamelloonlijst
 • de periodieke opgaaf aan de pensioenverzekeraar

Daarnaast zal u als werkgever te maken kunnen krijgen met allerlei vragen van uw personeelsleden over het salaris, onkostenvergoeding, arbeidsovereenkomst etc. Daarom kunt u de personeelszaken bij ons uitbesteden, hierbij kunt u denken aan:

 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • verzuimadministratie en contacten met de arbodienst
 • ziekmelding en zwangerschapmelding aan de arbodienst en/of UWV
 • arbeidsvoorwaardenbeleid en uitvoering hiervan (levensloop, auto van de zaak, spaarloonregeling, pensioenregeling)

Wij werken onder andere met: