Gevolgen voor ondernemers van de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%

14-12-2018

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van 6% naar 9%. Zoals het nu lijkt zal genoemde verhoging per 1 januari 2019 worden ingevoerd. De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief kan een aantal vragen bij u oproepen. In deze korte bijdrage reiken wij u een aantal handvatten aan om de verhoging van het lage btw-tarief in de praktijk het hoofd te kunnen bieden.

(Vooruit)betaling in 2018

Ter verlichting van de administratieve lasten heeft de staatssecretaris toegezegd dat voor alle betalingen gedaan in 2018 het 6% tarief zal gelden, ook al worden de goederen of diensten pas in 2019 geleverd respectievelijk verricht. Van belang hierbij is om goed vast te leggen op welke diensten en/of goederen de vooruitbetaling ziet om zo latere discussie met de Belastingdienst te voorkomen.

Het kan ook zo zijn dat u als ondernemer het kasstelsel (indien u voornamelijk goederen of diensten aan particulieren levert / verricht) hanteert. Alsdan geldt voor u dat een betaling in 2018 ook valt onder het 6% tarief, ook al worden de goederen of diensten pas in 2019 door u geleverd respectievelijk verricht.

Facturatie in 2018 of 2019

Het 6% tarief geldt ook indien in 2018 een factuur wordt uitgereikt (ervan uitgaande dat ook een factureringsplicht bestaat), ook al worden de goederen of diensten pas in 2019 geleverd respectievelijk verricht. Bij facturatie in 2019 kan het wel van belang zijn wanneer de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. Wanneer in een dergelijk geval de goederen of diensten (gedeeltelijk) zijn geleverd / verricht in 2018, dan is voor het gedeelte uit 2018 het 6% tarief nog van toepassing. Voor het gedeelte uit 2019 geldt in dergelijke gevallen het 9% tarief.

Aanpassen administratie

Gelet op het bovenstaande is het van belang dat u als ondernemer tijdig actie onderneemt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanpassen van uw boekhoudprogramma, kassasysteem en het vermelden van het juiste btw-tarief op uw facturen. Ook bij het opstellen van offertes dient rekening te worden gehouden met het bovenstaande, door alvast te rekenen met het 9% tarief.